เทศกาลดอกเสี้ยวบาน บ้านป่าเหมี้ยง อุทยานฯแจ้ซ้อน นครลำปาง

ชุมชนบ้านป่าเหมี้ยง ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง อำเภอเมืองปาน องค์การบริหารส่วนตำบลแจ้ซ้อน และอุทยานแห่งชาติแจ้ซ้อน
เชิญเที่ยว เทศกาลดอกเสี้ยวบาน บ้านป่าเหมี้ยง อุทยานฯแจ้ซ้อน นครลำปาง ครั้งที่ 15 ประจำปี 2559
ระหว่างวันที่ 26 – 28 กุมภาพันธ์ 2559
ณ ลานดอกเสี้ยวบาน บ้านป่าเหมี้ยง ต.แจ้ซ้อน อ.เมืองปาน จ.ลำปาง

แสดงความคิดเห็น ▼

ความคิดเห็น

คนเหนือ

คนลำปางหนา