สมัชชาสวัสดิการชุมชนจังหวัดลำปาง จัดงาน “ลำปางนครสวัสดิการ” ประจำปี 2558

สมัชชาสวัสดิการชุมชนจังหวัดลำปาง จัดงาน “ลำปางนครสวัสดิการ” ประจำปี 2558
การจัดงานสมัชชาสวัสดิการชุมชนจังหวัดลำปาง ประจำปี 2558 “ลำปางนครสวัสดิการ” จากสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดลำปาง อาทิ นิทรรศการเครือข่ายกองทุนสวัสดิการชุมชน ก๋านเสวนาในหัวข้อ “นครสวัสดิการลำปาง” ก๋านแสดงฟ้อนรำพื้นบ้าน (สภาเด็กและเยาวชนจังหวัดลำปาง) พร้อมชมก๋านแสดงฟ้อนพื้นเมืองจากน้องๆ เยาวชน (โรงเรียนเทศบาล 1) และเตวแอ่วกาดหมั้วคัวแลงผ่อของกิ๋น ของฝากท้องถิ่น

Cr. ขอบคุณภาพข่าวจาก FB : ถนนสายวัฒนธรรม ท่ามะโอ ลำปาง

แสดงความคิดเห็น ▼

ความคิดเห็น

คนเหนือ

คนลำปางหนา