น้ำตกเกาฟุ สวยงามที่สร้างด้วยฝีมือมนุษย์ อยู่ที่อำเภองาว จังหวัดลำปาง

น้ำตกเกาฟุ
น้ำตกเกาฟุ อยู่ที่อำเภองาว จังหวัดลำปาง อยู่ไม่ไกลจากน้ำตกแม่แก้ เป็นน้ำตกที่สวยงามที่สร้างด้วยฝีมือมนุษย์ โดยใช้เวลา สร้างนานนับสิบปี ที่นี่เป็นที่ตั้งของสำนักสงฆ์ ชื่อของน้ำตกตั้งตามชื่อชาวไทยภูเขา ชื่อ เกาฟุ ซึ่งเป็นคนพบน้ำตกนี้เป็นคนแรก

แสดงความคิดเห็น ▼

ความคิดเห็น

คนเหนือ

คนลำปางหนา