นกที่ลำปาง บินอยู่ดีๆ หนาวจัดตกลงมาตายเกลื่อน

เมื่อวันที่ 25 มกราคม สภาพอากาศในวันนี้ตลอดทั้งวันที่ จ.ลำปาง เกิดความหนาวเย็น และมีลมพัดอยู่ตลอดเวลา ซึ่งถือว่าแรงลมที่พัดได้สร้างความหนาวเย็นเพิ่มมากขึ้น ประกอบกับอุณหภูมิในพื้นที่ยังคงลดต่ำลงเรื่อยๆ โดยที่ท้องฟ้าเหนือพื้นที่ จ.ลำปาง ยังครึ้มไปด้วยกลุ่มเมฆฝน และความกดอากาศที่ปกคลุมพื้นที่หนาแน่น จนทำให้ตลอดทั้งวัน ไม่มีแสงแดดส่องลงมา โดยบริเวณ อ.เมือง จ.ลำปาง รวมถึงตัวเมืองลำปาง สถานีอุตุนิยมวิทยาลำปาง ที่ตั้งอยู่ ต.พระบาท อ.เมือง เขตเทศบาลนครลำปาง วัดอุณหภูมิได้ต่ำลงกว่า 13 องศาเซลเซียส ถือว่าเป็นสภาพอากาศที่หนาวเย็น และเป็นหนาวที่ยาวนานตลอดทั้งวัน สำหรับข้อมูลด้านสภาพอากาศที่หนาวเย็นของ จ.ลำปาง ในอดีตพบว่า บริเวณพื้นราบของ จ.ลำปาง ในเขต อ.เมืองลำปาง เคยหนาวเย็นต่ำสุด 3.9 องศาเซลเซียส เกิดขึ้นเมื่อวันที่ 5 มกราคม 2517

แสดงความคิดเห็น ▼

ความคิดเห็น

คนเหนือ

คนลำปางหนา