ผู้ว่าลำปาง เตือนห้ามจุดไฟเผาป่าโดยเด็ดขาด ฝ่าฝืนโดน..

ผู้ว่าฯ ขอความร่วมมือกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประกาศเสียงตามสายแจ้งเตือนลูกบ้านห้ามจุดไฟเผาป่าโดยเด็ดขาด หากท้าทายเตือนแล้วไม่ฟัง ให้โทรแจ้งผู้ว่าทันที

นายสามารถ ลอยฟ้า ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง กล่าวในรายการ “ผู้ว่าพบประชาชน” ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำปาง ระบบ เอฟ.เอ็ม.97 เมกกะเฮิร์ต ออกอากาศทุกวันจันทร์ เวลา 06.00-07.00 น. ว่า ในช่วงระยะ 2 -3 วันมานี้ เกิดไฟป่าลุกลามหลายพื้นที่ในจังหวัดลำปาง เจ้าหน้าที่ทำงานอย่างน่าเห็นใจ ตลอด 24 ชั่วโมง สาเหตุเกิดจากฝีมือมนุษย์ 100 % อยากขอความร่วมมือทุกภาคส่วนช่วยกันขี่รถจักรยานยนต์ลาดตระเวน สอดส่องตรวจสอบพื้นที่ที่มีไฟป่า เพื่อป้องกันการเกิดมลภาวะทางอากาศที่เป็นพิษ เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดลำปาง

นายสามารถ กล่าวว่า เพื่อป้องกันมิให้เกิดมลภาวะทางอากาศและทำลายทรัพยากรธรรมชาติ จึงขอความร่วมมือกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อบต. หรือเทศบาล ช่วยประกาศเสียงตามสายแจ้งเตือนลูกบ้านห้ามจุดไฟเผาป่าโดยเด็ดขาด หากพบลูกบ้านท้าทาย มีอิทธิพล แจ้งเตือนแล้วไม่เชื่อฟัง ไม่เกรงกลัวต่อกฎหมาย จ้องแต่จะเผาอย่างเดียว ให้โทรแจ้งชื่อมาทางผู้ว่าราชการจังหวัดได้ที่เบอร์ 089-2030473 ทางผู้ว่าฯ จะลงพื้นที่ไปจัดการโดยทันที

แสดงความคิดเห็น ▼

ความคิดเห็น

คนเหนือ

คนลำปางหนา