เชิญร่วมเป็นเจ้าภาพภัตตาหาร-น้ำปานะ งานปฏิบัติธรรม วิทยาลัยสงฆ์นครลำปาง

เชิญร่วมเป็นเจ้าภาพภัตตาหาร-น้ำปานะ งานปฏิบัติธรรม วิทยาลัยสงฆ์นครลำปาง

ระหว่างวันที่ 28มกราคม – 6 กุมภาพันธ์ 2559
ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์นครลำปาง ตำบลศาลา อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง

โทร. 054-219287

แสดงความคิดเห็น ▼

ความคิดเห็น

คนเหนือ

คนลำปางหนา