เจดีย์พุทธคยา วัดจองคำ อ.งาว จ.ลำปาง สร้างจำลองจากประเทศอินเดีย

พุทธคยา

<– เจดีย์พุทธคยาที่ประเทศอินเดีย

พุทธคยา รูปและข้อมูลพระมหาเจดีย์พุทธคยา รัฐพิหาร ประเทศอินเดีย เป็นสถานที่ตรัสรู้ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า มรดกโลกทางวัฒนธรรม ขึ้นทะเบียน พ.ศ. 2545

พุทธคยา พุทธสถานสำคัญใน อำเภอคยา รัฐพิหาร ประเทศอินเดีย ซึ่งเป็นพุทธสถานที่มีความสำคัญที่สุด 1 ใน 4 แห่งของชาวพุทธ เนื่องจากเป็นที่ตั้งของสถานที่ตรัสรู้ของ­พระสัมมาสัมพุทธเจ้า พุทธสังเวชนียสถานที่มีความสำคัญที่สุดของ­ชาวพุทธทั่วโลก ปัจจุบันบริเวณพุทธศาสนสถานอันเป็นที่ตั้ง­ของสถานที่ตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า อยู่ในความดูแลของคณะกรรมการร่วม พุทธ-ฮินดู


เจดีย์พุทธคยา ที่วัดจองคำ อำเภองาว จังหวัดลำปาง ( สร้างจำลองจากประเทศอินเดีย)

แสดงความคิดเห็น ▼

ความคิดเห็น

คนเหนือ

คนลำปางหนา