สำนักงานศูนย์ดำรงค์ธรรม ศูนย์ปรองดองจังหวัดลำปาง จัดพิธีทำบุญ

ศิริมงคลศูนย์ปรองดองจังหวัดลำปางพิธีทำบุญ สำนักงานศูนย์ดำรงค์ธรรม จ.ลำปาง ภายใต้ Motto ลำปางเมืองน่าอยู่ นครแห่งความสุข ของท่านผู้ว่าสามารถ ลอยฟ้า เพื่อช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ชาวลำปางอย่างทันทีทันใด ขับเคลื่อนด้วยศูนย์ดำรงค์ธรรมทุกระดับจากต้นน้ำ(จังหวัด) กลางน้ำ(ตำบล) และปลายน้ำ(หมู่บ้าน)ในกรณีเร่งด่วนทางท่านผู้ว่าสามารถจะสั่งการชุดปฎิบัติการทำทันที(ททท.) ลงพื้นที่แก้ปัญหาอย่างเร่งด่วนภายใต้นโยบาย รวดเร็ว-ทันใจ-เรียกง่าย-ใช้คล่อง-ไม่ต่อรอง-ไม่มีผลประโยชน์ ทั้งนี้ชาวลำปางสามารถติดต่อเบอร์โทรสายด่วน 1567 มีเจ้าหน้าที่รอออนคอลร้องทุกข์ตลอด 24 ชั่วโมง

แสดงความคิดเห็น ▼

ความคิดเห็น

คนเหนือ

คนลำปางหนา