ประเพณีไหว้ผีหัวศาล เพื่อเป็นการสืบสารอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมชุมชนไตลื้อ

พิธีไหว้ผีหัวศาล วันนี้วันที่ 18 มกราคม 2559 เวลา 08.00 น. นายไพฑูรย์ โพธิ์ทอง นายกเทศมนตรีเมืองขลางค์นคร มอบหมายให้ นายธาราเงิน จันทร์คำ รองนายกเทศมนตรีเมืองเขลางค์นคร ร่วมประเพณีไหว้ผีหัวศาล เพื่อเป็นการสืบสารอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมชุมชนไตลื้อ จัดขึ้นโดยสมาคมไตลื้อจังหวัดลำปาง โดยมีนายสมเกียรติ ตันตระกูล นายอำเภอเมืองลำปาง ผู้แทนผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานในพิธี ซึ่งเป็นการสืบสานขนบธรรมเนียมประเพณีดั้งเดิมไม่ให้สูญหายและเป็นการรำลึกถึงบรรพบุรุษ สักการะดวงวิญญาณของบรรพบุรุษที่ปกปักษ์รักษาต้นน้ำลำธาร ให้มีน้ำท่าอุดมสมบูรณ์ เหมาะแก่การทำการเกษตร ณ ชุมชนบ้านกล้วยหลวง ตำบลกล้วยแพะ อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง

-ข่าวจากเฟสบุ๊ค : เทศบาลเมือง เขลางค์นคร

แสดงความคิดเห็น ▼

ความคิดเห็น

คนเหนือ

คนลำปางหนา