“วัดพระธาตุลำปางหลวง”ความสวยงามที่ถ่ายทอดออกมาในอีกรูปแบบที่แตกต่าง

“วัดพระธาตุลำปางหลวง”ความสวยงามที่ถ่ายทอดออกมาในอีกรูปแบบที่แตกต่าง
“ถ่านหินลือชา รถม้าลือลั่น เครื่องปั้นลือนาม งามพระธาตุลือไกล ฝึกช้างใช้ลือโลก”
และนี้ก็คือวัดพระธาตุลำปางหลวง ที่อยู่ใน จ.ลำปาง และเป็นแหล่งท่องเทียวให้กับคนทั่วไป

แสดงความคิดเห็น ▼

ความคิดเห็น

คนเหนือ

คนลำปางหนา