นักเรียนโรงเรียนเมืองมายวิทยา มาทำฝายชะลอน้ำ ลำน้ำแม่มาย

จากคนต้นน้ำวันนี้น้องๆนักเรียนโรงเรียนเมืองมายวิทยา มาทำฝายชะลอน้ำ ลำน้ำแม่มาย ที่เป็นแม่น้ำสาขาของแม่น้ำวัง ตั้งอยู่หมู่7 บ้านปู่จ้อย ต.บ้านแลง อ.เมืองลำปาง น้ำ กิจกรรมนี้ได้รับการสนับสนุน จากอบต.บ้านแลง และผู้นำชุมชนทุกท่าน

ชมรมอาสายุวกาชาด  ได้ร่วมกันปฏิบัติกิจกรรม “การสร้างฝายชะลอน้ำลำห้วยแม่มาย” เพื่อสนับสนุนโครงการตามรอยพระยุคลบาท สร้างคนดีให้คู่คุณธรรม สำนักงานยุวกาชาด สภากาชาดไทย โดยกิจกรรมดังกล่าวได้จัดขึ้นในวันศุกร์ที่ 15 มกราคม 2559 ณ บ้านปู่จ้อย ตำบลบ้านแลง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง

Cr. ภาพข่าวจากเฟสบุ๊ค : Lpp Narong

แสดงความคิดเห็น ▼

ความคิดเห็น

คนเหนือ

คนลำปางหนา