นายกเทศมนตรีนครลำปาง เปิดงาน วันครูแห่งชาติ ณ โรงเรียนเทศบาล 4

เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2559 เวลา 09.00 น. ดร.กิตติภูมิ นามวงค์ นายกเทศมนตรีนครลำปาง ให้เกียรติเป็นประธานในการเปิดงาน วันครูแห่งชาติ ณ โรงเรียนเทศบาล 4 ( บ้านเชียงราย ) โดยภายในงาน ดร.กิตติภูมิ นามวงค์ ได้เป็นตัวแทนอ่านสารวันครู ของอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และได้รับเกียรติมอบเกียรติบัตรแก่ครูและบุคลากรทางการศึกษาดีเด่น พร้อมให้วิสัยทัศน์ในการปรับปรุงระบบการศึกษาของโรงเรียนเทศบาล ทั้ง 6 แห่ง และได้รับมอบของที่ระลึกจาก นางสาวณพัภรชญาธ์ สุวรรณเนตร ผู้อำนวยการศึกษาโรงเรียนเทศบาล 4 ( บ้านเชียงราย )
ข่าว: นายอดิศักดิ์ ถาวรคุณ
ภาพ: นาย สุพีระ ศรีพลพรรค
(นักศึกษาฝึกงานมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง)

แสดงความคิดเห็น ▼

ความคิดเห็น

คนเหนือ

คนลำปางหนา