15 มกราคม 59 ครบรอบ 20 ปี วันมรณะภาพหลวงปู่ครูบาเจ้าเกษม เขมโก

วันที่ 15 มกราคม 2539 เวลา 19.40 หลวงปู่ครูบาเจ้าเกษม เขมโก ได้ละสังขาร  โรงพยาบาลศูนย์ลำปาง  15 มกราคม 2559 ครบรอบ 20 ปีวันมรณะภาพหลวงปู่ครูบาเจ้าเกษม เขมโก

วันระลึกถึงความดี การละสังขาร หลวงพ่อเกษม เขมโก (103 ปี)

-พระเดชพระคุณ พระราชธรรมาลังการ ทป.จจ.ลำปาง แสดงพระธรรมเทศนา เรื่อง การเข้าถึงพระรัตนตรัย

แสดงความคิดเห็น ▼

ความคิดเห็น

คนเหนือ

คนลำปางหนา