สินค้าเกษตรปลอดภัย สินค้าเกษตรอินทรีย์ แยกเพ็ญทรัพย์ ทุกวันจันทร์และวันศุกร์

ขอเชิญ…พบกับสินค้าเกษตรปลอดภัย สินค้าเกษตรอินทรีย์ และสินค้าเกษตรแปรรูป สดจากไร่/ฟาร์มของกลุ่มเกษตรกร/สถาบันเกษตรกรในจังหวัดลำปาง ในตลาดเกษตรกร (Farmer Market) จากแหล่งผลิตปลอดภัย… สู่ผู้บริโภค” เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้แก่เกษตรกรผู้ผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัย ที่มาเข้าร่วมจำหน่าย จึงขอเชิญชวนผู้บริโภคที่ใส่ใจรักสุขภาพไปร่วม ชม ชิม ช้อป ณ สำนักงานธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาลำปาง (ข้างนิยมพานิชสาขาแยกเพ็ญทรัพย์) ทุกวันจันทร์และวันศุกร์เวลา 08.30-15.00 น.

ภาพข่าวจากเฟสบุ๊ค : ประชาสัมพันธ์จังหวัดลำปาง กปส.

แสดงความคิดเห็น ▼

ความคิดเห็น

คนเหนือ

คนลำปางหนา