จังหวัดลำปาง เตรียมมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน

ที่ห้องประชุมเวียงละกอน ศาลากลางจังหวัดลำปาง นายสมชัย กิจเจริญรุ่งโรจน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานในการประชุมศูนย์เฝ้าระวัง ติดตามสถานการณ์ และประสานการปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันภาคเหนือ ปี 2559 นำหัวหน้าส่วนราชการ และคณะทำงานศูนย์ฯ ร่วมประชุมผ่านระบบ Video Conference ร่วมกับศูนย์เฝ้าระวังฯ โดยมีนายชยพล ธิติศักดิ์ รองปลัดกระทรวงมหาดไทย ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์เฝ้าระวัง ติดตามสถานการณ์ และประสานการปฏิบัติ การป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันภาคเหนือ ปี 2559

แสดงความคิดเห็น ▼

ความคิดเห็น

คนเหนือ

คนลำปางหนา