ผู้ว่าลำปาง ลงพื้นที่ ตำบลต้นธงชัยให้กำลังใจเกษตรกรผู้เลี้ยงแพะ และเลี้ยงแกะ

ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ลงพื้นที่บ้านทรายมูล ตำบลเสด็จ และบ้านจำบอน ตำบลต้นธงชัยให้กำลังใจเกษตรกรผู้เลี้ยงแพะ และเลี้ยงแกะ พร้อมศึกษาแนวทางส่งเสริมอาชีพทางเลือกแก่เกษตรกร เพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้ง

นายสามารถ ลอยฟ้า ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เดินทางไปเยี่ยมฟาร์มเลี้ยงแพะ ของนายยืน ปัญญา ที่บ้านทรายมูล ตำบลเสด็จ อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง โดยนายยืน ปัญญา เดิมมีอาชีพปลูกสับปะรด บนพื้นที่กว่า 50 ไร่ สามารถสร้างรายได้พอเลี้ยงตัว ขณะที่ยังมีค่าใช้จ่ายในการลงทุนปลูกสับปะรดจำนวนมาก ทั้งค่าจ้างแรงงานค่าปุ๋ยและสารเคมี รวมทั้งภาระหนี้สินที่มีต่อเนื่องยาวนาน ประกอบกับสุขภาพและเรี่ยวแรงที่ถดถอย จึงทำให้ นายยืน ปัญญา หันมาทำการปศุสัตว์โดยเลี้ยงแพะทดแทน ซึ่งไม่มีค่าใช้จ่ายในการจ้างแรงงาน ไม่มีค่าใช้จ่ายเรื่องปุ๋ยและสารเคมีที่ทำลายสุขภาพ นอกจากนั้นแพะยังเป็นสัตว์ที่อยู่ง่ายกินง่าย ให้ราคาดี เลี้ยงเพียง 6 เดือน ก็เริ่มจำหน่ายได้ตามความต้องการของตลาด โดยจำหน่ายเป็นตัวในราคากิโลกรัมละ 100 บาท สนนราคาตั้งแต่ 5000 – 8000 บาท ต่อตัว ทั้งนี้ นายยืน ปัญญา ได้เริ่มเลี้ยงแพะ จำนวน 80 กว่าตัว เพียงเวลา 1 ปี 3 เดือน ก็ได้รับทุนคืนทั้งหมด นอกจากนั้นยังสามารถชดใช้หนี้สินที่มีอยู่เดิมจนหมด ปัจจุบัน นายยืน ปัญญา ยังมีแพะที่เลี้ยงในฟาร์มโดยไม่ต้องลงทุนเพิ่ม กว่าร้อยตัว ที่ทำรายได้ให้กับครอบครัวอย่างยั่งยืน

Cr. เฟสบุ๊ค : ประชาสัมพันธ์จังหวัดลำปาง กปส.

แสดงความคิดเห็น ▼

ความคิดเห็น

คนเหนือ

คนลำปางหนา