อาชีวศึกษาลำปาง จัดนิทรรศการศิลปะอาชีวศึกษา “แต้มสี ตีเส้น เล่นดิน” ครั้งที่ 26

คณะวิชาศิลปกรรม วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง จัดนิทรรศการศิลปะอาชีวศึกษา “แต้มสี ตีเส้น เล่นดิน” ครั้งที่ 26 ศิลปะเป็นผลงานที่มนุษย์สร้างสรรค์ ด้วยภูมิปัญญา เป็นอารยธรรมที่ถูกบันทึกตามยุคสมัยจากคนรุ่นหนึ่ง ส่งสู่คนรุ่นต่อไป ศิลปะจึงมีคุณค่าทางปัญญา เป็นมรดกของชุมชน ณ หอศิลป์ลำปาง (กาดกองต้าถนนคนเดิน) อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง ในระหว่างวันที่ 9-31 มกราคม 2559

เครดิตภาพข่าว เฟสบุ๊ค : Nivate Intip

แสดงความคิดเห็น ▼

ความคิดเห็น

คนเหนือ

คนลำปางหนา