แม่น้ำวัง พ.ศ.นี้มีผักตบชวา มากมายดุจสนามฟุตบอล ดูสวยงามไปอีกอย่าง..แต่..

แม่น้ำวังเป็นสายน้ำสำคัญที่เป็นสิ่งธรรมชาติคู่เมืองลำปางมาตลอด แต่บัดนี้กลับมีผักตบชวาเต็มท้องน้ำจนดูเหมือนสนามฟุตบอล

เราชาวลำปางจะทำอย่างไรกันดีหนอ ใครจะช่วยแก้ปัญหานี้ดีหนอ ช่วยส่งเสียงไปถึงผู้มีหน้าที่รับผิดชอบบ้านเมืองได้ลงมาดูหน่อยนะครับ

แสดงความคิดเห็น ▼

ความคิดเห็น

คนเหนือ

คนลำปางหนา