เขลางค์นคร มินิมาราธอน ครั้งที่ 4 วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2559

เทศบาลเมืองเขลางค์นครกำหนดจัดการแข่งขันวิ่งมินิมาราธอน “เทศบาลเมืองเขลางค์นคร มินิมาราธอน ครั้งที่ 4” ประจำปีงบประมาณ 2559 ในวันอาทิตย์ที่ 14 กุมภาพันธ์ 2559 ตั้งแต่เวลา 06.00 น. เป็นต้นไป โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรณรงค์ส่งเสริมการออกกำลังกายแก่คนในท้องถิ่นและประชาชนทั่วไปที่สนใจ เสริมสร้างสุขภาพร่างกายให้แข็งแรง สร้างความสัมพันธ์และการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดกิจกรรมเพื่อสังคม และเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์พื้นที่ให้เป็นที่รู้จักตลอดจนเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวในวงกว้าง ซึ่งรายละเอียดการแข่งขัน มีดังนี้

* ระยะทาง 9.5 กิโลเมตร

* ประเภทการแข่งขัน
– เยาวชนอายุไม่เกิน 16 ปี ชาย – หญิง
– รุ่นอายุ 17 – 29 ปี ชาย – หญิง
– รุ่นอายุ 30 – 44 ปี ชาย – หญิง
– รุ่นอายุ 45 ปีขึ้นไป ชาย – หญิง

* เส้นทางการแข่งขัน
จุดเริ่มต้นบริเวณหน้าอาคารโอฬารโรจน์หิรัญ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เลี้ยวซ้ายวิ่งไปตามถนนสายลำปาง – แม่ทะ มุ่งหน้าไปทางแยกศรีชุม จุดกลับตัว ณ ปั้มน้ำมันเอสโซ่ วิ่งกลับมาตามถนนสายลำปาง – แม่ทะ เข้าเส้นชัย ณ บริเวณหน้าอาคารโอฬารโรจน์หิรัญ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง (ณ จุดเริ่มต้น) รวมเป็นระยะทาง 9.5 กิโลเมตร

* รางวัล
รุ่นมินิมาราธอน 9.5 กิโลเมตร (ฟรีค่าสมัครทุกรุ่น)
– อันดับที่ 1 – 3 ได้รับเงินรางวัล
– อันดับที่ 1 – 5 ได้รับถ้วยรางวัล

* การสมัคร
ผู้ที่สนใจเข้าร่วมการแข่งขันสามารถติดต่อขอรับใบสมัครได้ที่สำนักงานเทศบาลเมืองเขลางค์นคร โดยให้ผู้เข้าร่วมการแข่งขันกรอกรายละเอียดในใบสมัครให้เรียบร้อยแล้วนำไปยื่นกับเจ้าหน้าที่รับสมัครในวันที่มีการแข่งขัน คือวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2559 ตั้งแต่เวลา 18.00 น. ณ จุดเริ่มต้นการแข่งขัน
สำหรับผู้เข้าร่วมการแข่งขันที่เดินทางมาจากต่างจังหวัด ทางเทศบาลเมืองเขลางค์นครจะได้จัดเตรียมที่พัก(คืนวันเสาร์ที่ 13 กุมภาพันธ์ 2559) ที่จอดรถ อาหารมื้อเช้า และน้ำดื่มไว้บริการ โดยท่านสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับเส้นทางการแข่งขันและการเดินทางได้ และสอบถามเกี่ยวกับการรับสมัครได้ที่กองการศึกษา เทศบาลเมืองเขลางค์นคร หมายเลขโทรศัพท์ 054-324195

ทั้งนี้สามารถดูรายละเอียด กำหนดการ ตลอดจนถึงกติกาการแข่งขันได้ทางเว็ปไซต์ www.kelangnakorn.go.th และ www.facebook.com/kelangnakornlampang หรือ facebook กองการศึกษา เทศบาลเมืองเขลางค์นคร

แสดงความคิดเห็น ▼

ความคิดเห็น

คนเหนือ

คนลำปางหนา