กรอ.ชงสร้างสนามบินห้างฉัตร ตั้งเป้าเป็นศูนย์กลางการบินในภูมิภาค ทุนฮ่องกง-อิตาเลียนไทย

กรอ.กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1ชงผุดสนามบินห้างฉัตร ตั้งเป้าเป็นศูนย์กลางการบินในภูมิภาค ทุนฮ่องกง-อิตาเลียนไทย สนลงทุน
กรอ.กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ดันโครงการศึกษาออกแบบเบื้องต้นสนามบินนานาชาติ “พระนางจามเทวี” ที่อำเภอห้างฉัตร พื้นที่กว่า 3,000 ไร่ ตั้งเป้าเป็นศูนย์กลางการบินในภูมิภาค ทุนฮ่องกงเล็งลงทุนร่วมภาครัฐ รองรับสนามบินนานาชาติเชียงใหม่ล้น วางเส้นทางแอร์พอร์ตลิงก์โยงถึงเชียงใหม่ พร้อมเชื่อมโครงข่ายมอเตอร์เวย์เชียงใหม่-เชียงรายและรถไฟรางคู่
นายสำเริง ไชยเสน หัวหน้าสำนักงานจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผย “ประชาชาติธุรกิจ” ว่า ที่ประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจ (กรอ.) กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 (เชียงใหม่ ลำพูน ลำปาง แม่ฮ่องสอน) เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2558 ได้พิจารณาประเด็นสำคัญ คือ โครงการศึกษาและออกแบบเบื้องต้นสนามบินนานาชาติพระนางจามเทวี เพื่อเป็นศูนย์กลางการบินนานาชาติในภาคเหนือ ซึ่งจะต้องสำรวจศึกษาออกแบบด้วยงบประมาณราว 130 ล้านบาท และมีการประเมินว่าจะลงทุนไม่น้อยกว่า 3,000 ล้านเหรียญสหรัฐ หรือราว 90,000 ล้านบาท

cr.ข่าว : ประชาชาติธุรกิจออนไลน์

แสดงความคิดเห็น ▼

ความคิดเห็น

คนเหนือ

คนลำปางหนา