งานน้อมรำลึกสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ประจำปี 2559

จังหวัดลำปาง แถลงข่าวเตรียมจัดงาน “น้อมรำลึกสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ประจำปี 2559 ปลูกจิตสำนึกเคารพเทิดทูนสถาบัน เสริมสร้างความปรองดองตามค่านิยมหลัก 12 ประการ ตลอด 8 วัน 8 คืน ระหว่างวันที่ 18 – 25 มกราคม 2559 ที่ลานพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราชนครลำปาง อ.เกาะคา จ.ลำปาง
เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2559 ณ ลานรถม้า ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซาลำปาง จังหวัดลำปาง นายสมชัย กิจเจริญรุ่งโรจน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานในการแถลงข่าว พร้อมด้วย พันเอกภาณุวัฒน์ เหนียวแน่น รอง ผบ.มทบ.32 และนายมนตรี นาคถาวร นายอำเภอเกาะคา ร่วมแถลงข่าวการจัดงาน น้อมรำลึกสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ประจำปี 2559 โดยพิธีเปิดงาน ชมการแสดง แสง สี เสียง ตำนานวีรกรรม สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ในชุด “นเรศวรมหาวีรกษัตราเกริกฟ้า” ในวันที่ 18 มกราคม 2559 เวลา 19.00 น. เป็นต้นไป ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราชนครลำปาง อ.เกาะคา จ.ลำปาง เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ และรอยแห่งพระบารมีอันเกริกฟ้า ของสมเด็จพระนเรศวรมหาราชที่พระองค์ทรงมีต่อปวงชนชาวไทย

นายสมชัย กล่าวว่า การแสดงจะประกอบด้วย เทคนิคพิเศษในการนำเสนอการแสดงรูปแบบต่างๆ ผ่านนักแสดงเกือบ 100 ชีวิต ที่จะร้อยเรียงเรื่องราวต่างๆ ไปตามช่วงเวลา โดยจะบอกเล่าเรื่องราวความเป็นมาของอดีตได้อย่างน่าสนใจให้เข้าใจง่าย กระชับ รวดเร็ว สนุกสนาน ตื่นตาตื่นใจ ซึ่งเป็นการผสมผสานงานระบบเทคนิคต่างๆ ที่จะสร้างบรรยากาศให้ดูยิ่งใหญ่สวยงาม ด้วยระบบแสง เสียง และสื่อผสมครั้งยิ่งใหญ่ ที่จะเพิ่มความรู้สึก อารมณ์ของการแสดงให้ผู้ชมได้มากยิ่งขึ้น โดยแบ่งเป็น 6 องค์ ดังนี้ องค์ที่ 1 “เขลางค์นครลัมภาค์” องค์ที่ 2 “นบอัษฎางค์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช” องค์ที่ 3 “ทรงประกาศอิสรภาพ ความเป็นไทย” องค์ที่ 4 “ชนะชัยยุทธหัตถี” องค์ที่ 5 “สิ้นคนดีศรีอยุธยา” และองค์ที่ 6 “พระเดชพระผ่านฟ้า แผ่ปกพสกไทย”

Cr.เฟสบุ๊ค : ชุมนุมข่าว ชาวลำปาง

แสดงความคิดเห็น ▼

ความคิดเห็น

คนเหนือ

คนลำปางหนา