คลิป การแสดง แสง สี เสียง วันช้างไทย 2559 จ.ลำปาง

คลิป การแสดง แสง สี เสียง วันช้างไทย 2559
งานตำนานช้างไทยยิ่งใหญ่แห่งแผ่นดิน (The Great Legend of Thai Elephant.) ณ ศูนย์อนุรักษ์ช้างไทย อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง
ท่านใดสนใจการแสดงแสง สี เสียง จะมีไปจนถึง วันที่ 13 มค. 59 ครับ
cr. Thaweesak Chaiongkan

แสดงความคิดเห็น ▼

ความคิดเห็น

คนเหนือ

คนลำปางหนา