แกว่งแขนลดพุง มหกรรมอนามัยดี ชีวีมีสุข คืนความสุขให้ ประชาชน ลำปาง

“แกว่งแขนลดพุง” มหกรรมอนามัยดี ชีวีมีสุข
เพื่อคืนความสุขให้กับประชาชน เทศบาลนครลำปาง 19-20 มกราคม 2559 นี้ ที่สวนสาธารณะเขลางค์นคร

ดร.กิตติภูมิ นามวงค์ นายกเทศมนตรีนครลำปาง เปิดเผยว่า เทศบาลนครลำปาง ขานรับนโยบายของกระทรวงสาธารณสุข ในการส่งเสริมให้คนไทยมีการออกกำลังกาย กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลนครลำปาง จึงได้จัดทำโครงการ “มหกรรมอนามัยดี ชีวีมีสุข เพื่อคืนความสุขให้กับประชาชน เทศบาลนครลำปาง ปี 2559 ขึ้นมาในระหว่างวันที่ 19-20 มกราคม 2559 เพื่อสร้างกระแสการออกกำลังกายโดยการแกว่งแขนประกอบเสียงเพลง เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้การส่งเสริมสุขภาพของประชาชนในเขตเทศบาลนครลำปาง

แสดงความคิดเห็น ▼

ความคิดเห็น

คนเหนือ

คนลำปางหนา