น้องจูน นางสาวกุสุมา ปันยศ ได้รับตำแหน่งนางสาวลำปาง ปี 2559

“นางสาวลำปาง ปี 2559” ได้แก่…

น.ส.กุสุมา ปันยศ เบอร์ 34 น้องจูน นางสาวกุสุมา ปันยศ หมายเลข 34 ผู้เข้าประกวดนางสาวลำปาง ประจำปี 2559 องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางส่งเข้าประกวด

รอง 1 น.ส.กชกร ต้องใจ เบอร์ 37
รอง 2 น.ส.จิรานุช บุตรตา เบอร์ 9
รอง 3 น.ส.ธัญญรัตน์ ใจน้อย เบอร์ 25
รอง 4 น.ส.ทักษพร หมายหมั้น เบอร์ 23

แสดงความคิดเห็น ▼

ความคิดเห็น

คนเหนือ

คนลำปางหนา