เกาะคาเปิดศูนย์เรียนรู้พระราชกรณียกิจในสถานศึกษา

ทีโรงเรียนบ้านไหล่หินหลวง นายธวัธชัย เทอดเผ่าไทย ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปางเปิดศูนย์เรียนรู้พระราชกรณียกิจในสถานศึกษา

 

แสดงความคิดเห็น ▼

ความคิดเห็น