งานบุญตามรอยศรัทธาไหว้สาอริยสงฆ์เจ้าครูบาเกษมเขมโก

 

จังหวัดลำปาง ขอเชิญคณะศรัทธาสาธุชนชาวลำปาง และศิษยานุศิษย์หลวงพ่อเกษม เขมโก ร่วมงานประเพณี “งานบุญตามรอยศรัทธา ไหว้สาอริยสงฆ์เจ้า หลวงพ่อเกษม เขมโก” ประจำปี 2558 ระหว่างวันที่ 27-29 พฤศจิกายน 2558 ณ สถานปฏิบัติธรรมหลวงพ่อเกษม เขมโก ต.ต้นธงชัย อ.เมือง จ.ลำปาง
.
“งานบุญตามรอยศรัทธา ไหว้สาอริยสงฆ์เจ้า หลวงพ่อเกษม เขมโก” ถือเป็นงานประเพณีประจำปีของอำเภอเมืองลำปาง เป็นประเพณีธรรมเนียมปฏิบัติที่เกิดขึ้นจากแรงศรัทธาของประชาชนที่มีต่อหลวงพ่อฯ โดยได้ถือปฏิบัติกระทำสืบต่อเนื่องกันมายาวนานหลายสิบปี ในช่วงวันคล้ายวันเกิดของหลวงพ่อเกษม เขมโก (28 พฤศจิกายน) ซึ่งในทุกๆ ปีจะมีศรัทธาสาธุชนผู้ที่เลื่อมใสศรัทธาในตัวหลวงพ่อฯ และศิษยานุศิษย์ หลั่งไหลเดินทางมาจากทั่วทุกสารทิศทุกภูมิภาค มายังสำนักปฏิบัติธรรมสุสานไตรลักษณ์ จ.ลำปาง เพื่อร่วมกันถวายทานประกอบกาลกุศล กราบสักการะรูปหล่อองค์ใหญ่หลวงพ่อเกษม เขมโก ที่ประดิษฐานยืนอยู่บริเวณหน้าสำนักปฏิบัติธรรม และรูปปั้นขี้ผึ้งเหมือนหลวงพ่อเกษมฯ ที่ประดิษฐานในศาลาการเปรียญ รวมทั้งรูปสังขารหลวงพ่อเกษม เขมโก ที่บรรจุอยู่ในโรงแก้ว ซึ่งยังไม่เน่าเปื่อย ทั้งนี้เพื่อเป็นการแสดงถึงความกตัญญูกตเวที ระลึกถึงคุณงามความดีและคำสอนของหลวงพ่อเกษม เขมโก ตลอดจนเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิต
.
โดยกิจกรรมภายในงานได้จัดให้มีการแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านของแต่ละชุมชนที่มาร่วมงาน เพื่อแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมร่วมกันระหว่างชุมชนของท้องถิ่น พร้อมกับได้จัดแสดงนิทรรศการเกี่ยวกับพระเครื่องหลวงพ่อเกษม เขมโก, นิทรรศการเล่าเรื่องเมืองลำปางจากอดีตจนถึงปัจจุบัน, นิทรรศการเครื่องใช้ในพระพุทธศาสนา และนิทรรศการองค์ความรู้เกี่ยวกับชีวประวัติ และคำสอนตามหลักพระพุทธศาสนาของหลวงพ่อเกษม เขมโก เพื่อให้ประชาชนผู้มาเที่ยวชมงานได้ศึกษา เรียนรู้ และนำไปปฏิบัติอันจะทำให้เกิดเป็นมงคลแก่ชีวิต เป็นต้น
.
cr.แอ่วลำปาง

หลวงพ่อเกษม เขมโก (นามเดิม เจ้าเกษม ณ ลำปาง) เป็นพระเถระและเกจิอาจารย์ ผู้เคร่งครัดในธุดงควัตร ปลีกวิเวก พุทธศาสนิกชนในจังหวัดลำปางและชาวไทยเคารพนับถือว่าท่านเป็นพระเถราจารย์ปูชนียบุคคลรูปหนึ่งของประเทศไทย และมีผู้มีความเคารพศรัทธาเป็นจำนวนมากในปัจจุบัน อีกทั้งท่านยังเป็นเจ้านายในราชวงศ์ทิพย์จักร ที่ออกผนวชอีกด้วย

หลวงพ่อเกษม เขมโก เดิมมีนามว่า เจ้าเกษม ณ ลำปาง ประสูติ เมื่อ วันที่ 28 พฤศจิกายน 2455 ตรงกับวันพุธ เดือนยี่ (เหนือ) ปีชวด ร.ศ. 131 เป็นบุตรใน เจ้าน้อยหนู ณ ลำปาง (ภายหลังเปลี่ยนนามสกุลใหม่เป็น มณีอรุณ) รับราชการเป็นปลัดอำเภอ กับ เจ้าแม่บัวจ้อน ณ ลำปาง และเป็นราชปนัดดาในเจ้าบุญวาทย์วงษ์มานิต เจ้าหลวงผู้ครองนครลำปางองค์สุดท้าย

หลวงพ่อเกษม เขมโก เป็นพระสายวิปัสสนาธุระ ไม่ยึดติดแม้แต่สถานที่ ท่านได้ปฏิบัติธรรม ณ สุสานไตรลักษณ์ตลอดชนชีพ เป็นพระที่เป็นที่เคารพสักการะของคนในจังหวัดลำปางและทั่วประเทศ ท่านปฏิบัติศีลบริสุทธิ์ตามพระธรรมคำสั่งสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยไม่ติดยึดในกิเลสทั้งปวง หลวงพ่อเกษม เขมโก มรณภาพ ณ ห้องไอซียู โรงพยาบาลลำปาง จังหวัดลำปาง เมื่อเวลา 19:40 น. ของวันจันทร์ที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2539 ซึ่งตรงกับวันแรม 11 ค่ำ เดือน 2 ยังความอาลัยเศร้าโศกเสียใจมายังหมู่สานุศิษย์ทั่วประเทศ ส่วนสรีระของท่านนั้นก็ยังความอัศจรรย์ด้วยเนื่องจากไม่เน่าเปื่อยเหมือนอย่างสังขารทั่วไป ทั้งยังเขียนป้ายบอกผู้ที่มาเคารพสรีระ ท่านด้วยว่าให้พนมมือไหว้ที่หน้าอกเพียงครั้งเดียวแล้วไม่ต้องกราบแบบเบญจางคประดิษฐ์อย่างศพของพระเถระทั่วไปนับว่าท่าน นั้นถือสมถะเป็นอย่างมาก

แสดงความคิดเห็น ▼

ความคิดเห็น

คนเหนือ

คนลำปางหนา