ประกวดธิดาสะเปาแก้ว ธิดาสะเปาคำ 24 พฤศจิกายน 2558

วันที่ 24 พฤศจิกายน 2558 นางรัชนี ลอยฟ้า นายกเหล่ากาชาดจังหวัดลำปาง ร่วมพิธีเปิดงานการประกวดธิดาสะเปาแก้ว ธิดาสะเปาคำ และสวมมงกุฎให้แก่นางงาม มอบสายสะพาย ในงานล่องสะเปาจาวละกอน ประจำปี 2558 ณ บริเวณข่วงนคร

แสดงความคิดเห็น ▼

ความคิดเห็น

คนเหนือ

คนลำปางหนา