ประกวดสะเปาลอยน้ำ ในงานประเพณีล่องสะเปาจาวละกอน ประจำปี 2558

ผลการประกวดสะเปาลอยน้ำ ในงานประเพณีล่องสะเปาจาวละกอน ประจำปี 2558 “สะเปาอำเภอแม่ทะ” ชนะเลิศที่ 1 ได้รับถ้วยรางวัลของผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

ดร.กิตติภูมิ นามวงค์ นายกเทศมนตรีนครลำปาง กล่าวว่า ผลการประกวดสะเปาลอยน้ำ ประเภทสวยงาม (ประกวดประเภทเดียว) ในการจัดงานประเพณีล่องสะเปาจาวละกอน ประจำปี 2558 วันพุธที่ 25 พฤศจิกายน 2558 ณ บริเวณเวทีริมฝั่งแม่น้ำวัง ท่าน้ำบ้านสิงห์ชัย และกลางลำน้ำแม่น้ำวัง จังหวัดลำปาง มีดังนี้

รางวัลชนะเลิศที่ 1 ได้แก่ อำเภอแม่ทะ ได้รับรางวัลของนายยุทธศักดิ์ สุภสร ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย พร้อมเงินสด จำนวน 40,000 บาท มอบโดยนางบุญศรี ที่ปรึกษา ระดับ 9 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ให้เกียรติเป็นผู้แทนมอบฯ

รางวัลชนะที่ 2 ได้แก่ อำเภอวังเหนือ ได้รับรางวัลเงินสด 35,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัล

รางวัลชนะที่ 3 ได้แก่ ร้านเฮือนอาภรณ์ ได้รับรางวัลเงินสด 30,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัล

รางวัลชมเชย ได้รับรางวัลเงินสด 20,000 บาท ( สำหรับสะเปาทุกลำที่ร่วมประกวด )

ในการจัดงานประเพณีล่องสะเปาจาวละกอน ประจำปี 2558 ได้รับความร่วมมือจาก 13 อำเภอในจังหวัดลำปาง และหน่วยงานองค์กร ทั้งภาครัฐและเอกชนส่งสะเปาลอยน้ำเข้าร่วมแข่งขัน จำนวน 22 สะเปา และการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ยังได้จัดส่งสะเปาลอยน้ำอีกจำนวน 1 สะเปา มาร่วมโชว์ภายในงานด้วย รวมจำนวนทั้งสิ้น 23 สะเปา

โดยนายสามารถ ลอยฟ้า ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดงานประเพณีล่องสะเปาจาวละกอน ประจำปี 2558 เปิดประตูสู่อาเซียน อย่างยิ่งใหญ่ตระการตา พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ตัวแทนหน่วยงานภาครัฐ และเอกชน รวมถึงประชาชน และนักท่องเที่ยวมาร่วมในงานอย่างคึกคัก เต็มพื้นที่บริเวณริมฝั่งแม่น้ำวังทั้ง 2 ฝั่ง เพื่อชมการประกวดสะเปาลอยน้ำ และชมการแสดงนาฎศิลป์อาเซียน นักแสดงร่วม 500ชีวิต โดยเฉพาะบริเวณถนนบ้านเชียงรายมีประชาชนและนักท่องเที่ยวมาชมอลังการโคมล้านนา และเลือกซื้อค้าโอท็อป กันอย่างเนืองแน่น ในการนี้ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยได้ให้การสนับสนุนการถ่ายทอดสดผ่านช่อง NOW 26 ตั้งแต่เวลา 19.15-21.45 น. และเผยแพร่ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ไปทั่วโลก

แสดงความคิดเห็น ▼

ความคิดเห็น

คนเหนือ

คนลำปางหนา