คลิป งานอนุรักษ์ประเพณีวันลอยกระทง วัดเกาะวาลุการาม จ.ลำปาง

งานอนุรักษ์ประเพณีวันลอยกระทง วัดเกาะวาลุการาม ต.สวนดอก อ.เมือง จ.ลำปาง ตรงกับ วันขึ้น 15ค่ำ เดือน 12 ทุกปี

 

แสดงความคิดเห็น ▼

ความคิดเห็น

คนเหนือ

คนลำปางหนา