แถลงข่าวการจัดงานตั้งธรรมหลวง เวียงละกอน เฉลิมพระเกียรติ ครั้งที่ ๑๓ วันที่ ๘-๙ ธ.ค.๒๕๕๘

วันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ เวลา ๑๗.๐๐ น. ณ บริเวณสนามหน้าศาลากลางจังหวัดลำปาง (หลังเก่า) จังหวัดลำปาง ร่วมกับ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ร่วมจัดแถลงข่าวการจัด งานประเพณีตั้งธรรมหลวง ภายใต่้ ชื่อ มหัศจรรย์สีสันวัฒนธรรมลำปางหวง งามประเพณีตั่งธรรมหลวงเวียงละกอนเฉลิมพระเกียรติ รัชกาลที่ ๙ มีนายสมชัย กมลเทพเทวินทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง พร้อมด้วย พระครูสังวรสุตกิจ,ผศ.ดร. นายประพันธ์ คำจ้อย ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลำปาง นายเกรียงเดช สุทธภักติ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด รักษาราชการแทนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ร่วมแถลงข่าว มีสื่อมวลชนแขนงต่างๆ ให้ความสนใจร่วมทำข่าวเป็นจำนวนมาก
ในงานประเพณีตั้งธรรมหลวง “มหัศจรรย์สีสันวัฒนธรรมลำปางหวง งามประเพณีตั่งธรรมหลวงเวียงละกอนเฉลิมพระเกียรติ รัชกาลที่ ๙”

จัดขึ้น ระหว่าง วันที่ ๘-๙ ธันวาคม ๒๕๕๘

ณ ข่วงนคร (ห้าแยกหอนาฬิกา) อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง

แสดงความคิดเห็น ▼

ความคิดเห็น

คนเหนือ

คนลำปางหนา