งานประกวด “ธิดาสะเปาแก้ว-ธิดาสะเปาคำ” ในงานประเพณี ล่องสะเปาจาวละกอน ประจำปี 2558

เชิญชวนสาวงามเข้าร่วมการประกวด “ธิดาสะเปาแก้ว-ธิดาสะเปาคำ” ในงานประเพณี ล่องสะเปาจาวละกอน ประจำปี 2558 เปิดประตูสู่อาเซียน ในวันที่ 24 พฤศจิกายน 2558 ณ ข่วงนคร เทศบาลนครลำปาง

ระเบียบหลักเกณฑ์การประกวดธิดาสะเปาแก้ว-ธิดาสะเปาคำ
คุณสมบัติ
1.หญิงโสดอายุ 15-25ปีบริบูรณ์
2.สัญชาติไทยมีภูมิลำเนาอยู่ 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบนหรือกำลังศึกษาในจังหวัดลำปาง
3 ไม่เคยได้รับตำแหน่ง ธิดาสะเปาแก้ว-ธิดาสะเปาคำพร้อมรองมาก่อน

หลักฐานการรับสมัคร
1. สำเนาทะเบียนบ้านจำนวน 1 ชุด
2. สำเนาบัตรประชาชนจำนวน 2 ชุด 3. หนังสือรับรองสถานศึกษาในจังหวัดลำปาง(กรณีภูมิลำเนาไม่ได้อยู่ใน 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน) จำนวน 1 ชุด

การแต่งกาย
ผู้เข้าประกวดธิดาสะเปาแก้ว-ธิดาสะเปาคำแต่งกายชุดพื้นเมืองล้านนาห่มสไบ ทางกองประกวดจัดให้(เครื่องประดับและรองเท้าผู้เข้าประกวดเตรียมมาเอง)

รางวัลแต่ละประเภท
-ธิดาสะเปาแก้วเงินรางวัล 10,000 บาทมงกุฎสายสะพาย พร้อมถ้วยรางวัล
-ธิดาสะเปาคำเงินรางวัล 10,000 บาทมงกุฎสายสะพาย พร้อมถ้วยรางวัล
-รองอันดับ 1 เงินรางวัล 8,000 บาทสายสะพาย พร้อมถ้วยรางวัล
-รองอันดับ 2 เงินรางวัล 7,000 บาทสายสะพาย พร้อมถ้วยรางวัล
-รองอันดับ 3 เงินรางวัล 5,000 บาทสายสะพาย พร้อมถ้วยรางวัล
-ขวัญใจสื่อมวลชน เงินรางวัล 5,000 บาทสายสะพาย พร้อมถ้วยรางวัล
เงินสนับสนุนผู้เข้าประกวดคนละ 1000 บาท(ยกเว้นผู้ได้รับตำแหน่ง)

วันเวลาการประกวด วันอังคารที่ 24 พฤศจิกายน 2558
ผู้เข้าประกวดรายงานตัว เวลา 17:00 น. ณ หอปูมละกอน หน้าข่วงนคร(ห้าแยกหอนาฬิกา) ลำปาง

การรับสมัคร
รับสมัครจำนวน 40 สาวงามโดยพิจารณาจากใบสมัครก่อนหลัง
เปิดรับสมัครวันนี้จนถึงวันศุกร์ที่ 20 พฤศจิกายน 2558 หรือจนกว่าครบจำนวนที่กำหนด 40 สาวงาม

สมัครได้ที่ สำนักการศึกษาชั้น 2 เทศบาลนครลำปางโทรศัพท์ 054-237276 ติดต่อสอบถามการประกวด คุณสกนธ์ ปิงกัน (ผู้ดำเนินการจัดประกวด) โทรศัพท์ 090-9823063

Cr.เฟสบุ๊ค : เทศบาล นครลำปาง

แสดงความคิดเห็น ▼

ความคิดเห็น

คนเหนือ

คนลำปางหนา