อาสายุวกาชาด ร.ร.บุญวาทย์วิทยาลัย คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1คลิปวีดีโอ…

นายสมจิตต์ ไหมดี ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานยุวกาชาด ประธานตัดสินการประกวดสร้างสรรค์คลิปวีดีโอฯ เปิดเผยว่า การประกวดครั้งนี้มีผลงานเข้าร่วมจากทั่วภูมิภาคของประเทศ โดยการตัดสินมีขึ้นเมื่อวันที่ 21 กันยายน 2558 ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมสำนักงานยุวกาชาด สภากาชาดไทย ทั้งนี้ผลงานแต่ละชุดที่ส่งเข้ามาประกวด มีเนื้อหา เทคนิคการถ่ายทำ และรูปแบบการนำเสนอ ที่แสดงให้เห็นถึงศักยภาพของชมรมอาสายุวกาชาดแต่ละแห่ง ในการถ่ายทอดเรื่องราวและความคิดสร้างสรรค์ รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 ได้แก่ ชมรมอาสายุวกาชาดโรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร จังหวัดหนองบัวลำภู ขณะที่ชมรมอาสายุวกาชาดโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย จังหวัดลำปาง คว้ารางวัลที่ 2 และโรงเรียนเบญจมเทพอุทิศ จังหวัดเพชรบุรี คว้ารางวัลที่ 3 พร้อมรับเงินรางวัลและเกียรติบัตรจากสำนักงานยุวกาชาด สภากาชาดไทย

ชมรมอาสายุวกาชาด โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย จังหวัดลำปาง คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การประกวดสร้างสรรค์คลิป­วีดีโอ ในหัวข้อ “อาสายุวกาชาดมีคุณธรรม จิตอาสา พึ่งพาได้” จากสำนักงานยุวกาชาด สภากาชาดไทย

แสดงความคิดเห็น ▼

ความคิดเห็น

คนเหนือ

คนลำปางหนา