ค่ายพุทธบุตร-พุทธธรรม ศูนย์การเรียนปัญญาภิวัฒน์ ลำปาง 9-10 ต.ค. 2558

ค่ายพุทธบุตร-พุทธธรรม
ศูนย์การเรียนปัญญาภิวัฒน์ ลำปาง
วันที่ ๙-๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๘ ณ วัดเกาะวาลุการาม ต.สวนดอก อ.เมือง จ.ลำปาง

ค่ายพุทธบุตร-พุทธธรรม
ศูนย์การเรียนปัญญาภิวัฒน์ ลำปาง
วันที่ ๙-๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๘ ณ วัดเกาะวาลุการาม ต.สวนดอก อ.เมือง จ.ลำปาง

 

IMG_4074

ดูภาพทั้งหมดใน Facebook

www.facebook.com/psuchat.chanthasaro

แสดงความคิดเห็น ▼

ความคิดเห็น

คนเหนือ

คนลำปางหนา