๕ ตุลาคม วันพิราลัยของ มหาอำมาตย์โท พลตรี เจ้าบุญวาทย์วงษ์มานิต

๕ ตุลาคม วันพิราลัยของ

“มหาอำมาตย์โท พลตรี เจ้าบุญวาทย์วงษ์มานิต สามันตวิชิตประเทศราช บริสัตยนารถทิพจักราธิวงศ์ ดำรงโยนวิไศย อภัยรัษฎารักษ์ อุดมศักดิ์สัตยาธิวางค์ ลำปางมหานัคราธิปไตย เจ้าผู้ครองนครลำปาง ”
– แห่ง ราชวงศ์ทิพย์จักราธิวงศ์ (เจ้าเจ็ดตน)
– เจ้าผู้ครองนครลำปางองค์สุดท้าย และเป็นผู้ก่อตั้ง โรงเรียน บุญวาทย์วิทยาลัยอายุถึง ๑๑๖ ปี

ตัวแทนศิษย์เก่า บว.09 นำโดยท่านประธาน โอภาส ชัยสงคราม ,ชิงชัย รุจจนพันธ์, วิบูลย์ ฐานิศรางกูร ,มนู พวงกุลอุทัย ไปร่วมวางพวงมาลา ณ อนุสาวรีย์ของพลตรีมหาอำมาตย์โทเจ้าบุญวาทย์วงษ์มานิต เจ้าครองนครลำปางองค์สุดท้าย ผู้ก่อตั้งโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย เนื่องในวันคล้ายวันพิราลัย เมื่อเช้าวันที่ 5 ตุลาคม
2558

Cr. เฟศบุ๊ค ชมรมศิษย์เก่า บุญวาทย์วิทยาลัย รุ่น ศูนย์เก้า

แสดงความคิดเห็น ▼

ความคิดเห็น

คนเหนือ

คนลำปางหนา