สาวๆ วิทยาลัยสารพัดช่างลำปาง กับเครื่องผลิตเส้นจากขวดพลาสติก

วันศุกร์เน้อจ้าว 15.30น. ช่อง 3 จ้าว #สมรภูมิไอเดีย จ้าว สาวๆ วิทยาลัยสารพัดช่างลำปาง เครื่องผลิตเส้นจากขวดพลาสติกจ้าว จ่วยกันเชียร์ตวยเน้อจ้าว

แสดงความคิดเห็น ▼

ความคิดเห็น

คนเหนือ

คนลำปางหนา