ขอเชิญร่วมงานสลากภัต (ตานก๋วยสลาก) ณ วัดเกาะวาลุการาม จ.ลำปาง 27 ก.ย. 2558

ขอเชิญร่วมงานสลากภัต (ตานก๋วยสลาก)
ณ วัดเกาะวาลุการาม ต.สวนดอก อ.เมือง จ.ลำปาง
……………………..……………………

งานสลากภัต (ตานก๋วยสลาก) เป็นงานประเพณีที่ชาวไทยนิยมจัดขึ้น ในช่วงเทศกาลเข้าพรรษา เพื่อเป็นการสร้างสมบุญกุศลให้กับตนเอง
และอุทิศส่วนบุญกุศลนี้ไปถึงญาติพี่น้องที่ล่วงลับไปแล้ว
ในปีนี้ทางวัดเกาะวาลุการาม ได้กำหนดจัดงานสลากภัต ในวันอาทิตย์ที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๕๘
กำหนดการ
เวลา ๑๑.๐๐ น. ถวายภัตตาหารเพลแด่พระภิกษุสงฆ์ , สามเณร
เวลา ๑๓.๐๐ น. ฟังพระธรรมเทศนาอานิสงส์การถวายสลากภัต ๑ กัณฑ์
เวลา ๑๓.๔๕ น. พิธีถวายสลากภัต แด่พระสงฆ์ , สามเณร จำนวน ๓๐ รูป
พระสงฆ์อนุโมทนา ให้พร
ดังนั้นจึงเจริญพรมายังพุทธศาสนิกชนทุกท่าน ร่วมงานสลากภัตโดยพร้อมเพรียงกัน ตามวัน /เวลา ดังกล่าว
……………………………..

หมายเหตุ ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ ห้องกองงานเลขานุการวัดเกาะวาลุการาม
โทร. ๐๕๔ –๒๑๗๕๒๘ , ๐๘๑-๖๘๑๗๒๐๐

แสดงความคิดเห็น ▼

ความคิดเห็น

คนเหนือ

คนลำปางหนา