ผู้ว่าลำปางสั่งปิด 2ร้านขายเหล้าให้เด็กอายุต่ำกว่า 20ปี

วันที่ ๑๗ ก.ย. ๒๕๕๘ นายธานินทร์ สุภาแสน ผวจ.ลำปางได้ลงนามในคำสั่งปิดสถานบริการ ในเขตพื้นที่ อ.เมือง จ.ลำปาง  ๒ แห่ง คือ ร้านค็อฟฟี่ซีด ระยะเวลานาน ๓๐ วัน และร้านขุนแผน ซึ่งตั้งอยู่ใกล้ ม.ราชภัฎลำปาง เป็นระยะเวลานาน ๕ ปี  ด้วยเหตุปล่อยให้เด็กอายุไม่ถึง ๒๐ ปี เข้าไปใช้บริการ พร้อมให้ดำเนินคดีกับเจ้าของร้านทั้ง ๒ แห่ง ในข้อหายินยอมหรือปล่อยปละละเลยให้ผู้มีอายุต่ำกว่า ๒๐ ปี เข้าไปใช้บริการ และร้านทั้ง ๒ ยังขัดต่อคำสั่งของหัวหน้า คสช. เรื่องมาตรการควบคุมสถานบริการ หรือ สถานประกอบการที่มีลักษณะคล้ายกับสถานบริการ ซึ่งมีผลบังคับตามคำสั่งตั้งแต่วันที่ ๑๗ ก.ย. ๒๕๕๘ เป็นต้นไป

แสดงความคิดเห็น ▼

ความคิดเห็น

คนเหนือ

คนลำปางหนา