โครงการก่อสร้างปรับปรุงระบบไฟฟ้า เป็นแบบ เคเบิลใต้ดิน ถนนบุญวาทย์

วันศุกร์ที่ 21 สิงหาคม 2558 (นัดหมาย ณ บริเวณ หน้าอาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย) คณะผู้บริหาร และพนักงานเทศบาลที่เกี่ยวข้องกับโครงการก่อสร้างปรับปรุงระบบไฟฟ้า เป็นแบบ เคเบิลใต้ดิน ถนนบุญวาทย์ ลงพื้นที่บริเวณถนนบุญวาทย์ เพื่อประชาสัมพันธ์เชิญชวนประชาชนร่วมรับฟังความคิดเห็นในการดำเนินโครงการ ดังกล่าว ในวันที่ 25 สิงหาคม 2558 เวลา 13.30 น. ห้องประชุมราชาวดี ชั้น 4 เทศบาลนครลำปาง

แสดงความคิดเห็น ▼

ความคิดเห็น

คนเหนือ

คนลำปางหนา