พิธีจุดเทียนชัยถวายพระพร ราชสดุดี เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ

วันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๘.๓๐ น.

ที่สวนสาธารณะเขลางค์ อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง  ได้จัดพิธีถวายเครื่องราชสักการะ จุดเทียนชัยถวายพระพร และถวายราชสดุดี เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร

เนื่องในโอกาสเจริญพระชนมายุครบ ๖๓ พรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๘

นายธานินทร์ สุภาแสน ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ประธานในพิธี ได้นำคณะผู้บริหารหน่วยงานองค์กรภาครัฐ อัยการ ทหาร ตำรวจ รัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน รวมทั้งพนักงาน เจ้าหน้าที่ และเหล่าบรรดาข้าราชการจากสังกัดหน่วยงานต่างๆ นักเรียน นักศึกษา ตลอดจนประชาชนชาวไทยในจังหวัดลำปาง กว่า ๒,๐๐๐ คน

ร่วมวางพานพุ่มถวายเป็นเครื่องราชสักการะ และ จุดเทียนชัยถวายพระพร เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติ ถวายความจงรักภักดี และสำนึกในพระกรุณาธิคุณ โดยพร้อมเพรียงกัน

Facebook : สำนักงานวัฒนธรรม จังหวัดลำปาง

แสดงความคิดเห็น ▼

ความคิดเห็น

คนเหนือ

คนลำปางหนา