ขอเชิญร่วมกิจกรรม “ร้อยรักษ์ร่วมใจ พิทักษ์ป่าผาไท ครั้งที่ 1”

อุทยานแห่งชาติถ้ำผาไท ขอเรียนเชิญท่านที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรม
“ร้อยรักษ์ร่วมใจ พิทักษ์ป่าผาไท ครั้งที่ 1”
ในวันที่ 1 สิงหาคม 2558 ณ อทุยานฯถ้ำผาไท อ.งาว จ.ลำปาง
โดยภายในงานจะมีกิจกรรมปั่นจักรยาน ปลูกต้นไม้ประจำตัวหรือประจำครอบครัว สร้างฝายชะลอน้ำ มอบเครื่องดำรงชีพแด่เจ้าหน้าที่ผู้พิทักษ์ป่า และพบปะกับศิลปินดารานักแสดงที่มาร่วมในงาน


กำหนดการกิจกรรม
08.00 น. เริ่มลงทะเบียน
09.00 น. พิธีเปิดกิจกรรมร้อยรักษ์ร่วมใจ พิทักษ์ป่าผาไท
09.30 น. กิจกรรม ‘สองน่องปั่นท่องอุทยาน’
(รายละเอียดจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง)
10.30 น. กิจกรรมปลูกต้นไม้ประจำตัว / ครอบครัว
11.00 น. มอบเครื่องดำรงชีพให้กับเจ้าหน้าที่ผู้พิทักษ์ป่า / พบปะศิลปินดารานักแสดง / จับรางวัลหางบัตร
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน
13.00 น. กิจกรรมทำฝายชะลอน้ำ
16.00 น. พิธีปิดและร่วมถ่ายรูปเป็นที่ระลึก


สำหรับกิจกรรมสร้างฝายชะลอน้ำ (ฝายหินขนาดประมาณ 4 เมตร จำนวน 3 ฝาย) ทางอุทยานฯ ขอความร่วมมืออาสาสมัครที่เข้าร่วมเตรียมอุปกรณ์ดังนี้
1. หมวก สำหรับใส่กันแดด
2. ปลอกแขน (ถ้ามี) สำหรับใส่กันแดดและป้องกันแขนในขณะทำกิจกรรม
3. ถุงมือ (ถ้ามี) สำหรับใส่ทำกิจกรรม
4. รองเท้าผ้าใบหรือรองเท้าที่ปกปิดเท้ามิดชิด เพื่อความปลอดภัยขณะทำกิจกรรม
5. เสื้อผ้าที่เปื้อนได้ หรือเสื้อผ้าสำหรับเปลี่ยนหากเกิดเปื้อนในระหว่างทำกิจกรรม


สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ ที่หมายเลขโทรศัพท์ 089-952 3829 , 081- 764 5563
-ข่าวจาก – อุทยานแห่งชาติถ้ำผาไท จังหวัดลำปาง

แสดงความคิดเห็น ▼

ความคิดเห็น

คนเหนือ

คนลำปางหนา