ขอเชิญพสกนิกรชาวลำปางร่วมใจกันสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ

ขอเชิญพสกนิกรชาวลำปางร่วมใจกันสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ
สยามมกุฎราชกุมาร ที่พระองค์ได้ทรงอุทิศพระวรกาย พระปัญญา ปฏิบัติพระราชกรณียกิจน้อยใหญ่นานัปการ
เพื่ออำนวยประโยชน์ต่ออาณาประชาราษฎร์ปวงชนชาวไทย
ขออำนาจแห่งคุณพระศรีรัตนตรัย พระบารมีแห่งองค์พระสยามเทวาธิราช
ได้โปรดดลบันดาลอภิบาลรักษาให้ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร
ทรงเจริญพระชนมายุยิ่งยืนนาน ทรงพระเกษมสำราญ มีพระสุขภาพพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง
สถิตเป็นพระมิ่งขวัญร่มเกล้าของปวงพสกนิกรชาวไทย ยิ่งยืนนาน

แสดงความคิดเห็น ▼

ความคิดเห็น

คนเหนือ

คนลำปางหนา