กิจกรรมพัฒนาและฟื้นฟูแม่น้ำวัง 23 ก.ค. 2558 Recover maewang river

กิจกรรมพัฒนาและฟื้นฟูแม่น้ำวัง 23 ก.ค. 2558
ดร.กิตติภูมิ นามวงค์ นายกเทศมนตรีนครลำปาง ประธานเปิดกิจกรรมพัฒนาและฟื้นฟูแม่น้ำวัง และ
ส่วนสำนักงานโยธา สำนักการช่างเทศบาลนครลำปาง เยาวชนนักเรียน นักศึกษา ทหาร ประชาชน
ร่วมกันทำกิจกรรมพัฒนาและฟื้นฟูแม่น้ำวัง 23 ก.ค. 2558
ในงานนี้ได้รับการสนับสนุนจาก มทบ.32 เจ้าหน้าที่สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดลำปาง
กลุ่ม We Love The King จากวิทยาลัยอาชีวะศึกษา องค์กรเอกชน และประชาชน..

ขอขอบคุณทุกภาคส่วน ทุกบุคคลที่มีส่วนเกี่ยวข้อง แทนชาวลำปาง ไว้ ณที่นี้

แสดงความคิดเห็น ▼

ความคิดเห็น

คนเหนือ

คนลำปางหนา