ขอเชิญจิตอาสาชาวลำปางทุกท่าน ร่วมกำจัดผักตบชวาพัฒนาและฟื้นฟูแม่น้ำวัง

สำนักการช่างนครลำปาง. โดยส่วนการโยธา. จัดชุดปฏิบัติการเร่งด่วน. เก็บกวาดผักตบชวา.
โดยทำการชักลากผักตบชวาตั้งแต่. แม่น้ำวังหลังวัดหมื่นกาด. มารวมไว้ที่หลังวัดเกาะ
เราจัดกิจกรรมพัฒนาแม่น้ำวัง. บริเวณหลังวัดเกาะ จะมีกำลังของทหาร. , กรมเจ้าท่า ,
เทศบาลฯ และองค์กรต่างๆ ช่วยกันขนย้ายและกำจัด ผักตบชวาออกจากแม่น้ำวัง

ในวันพฤหัสบดีที่ 23 กรกฎาคม นี้ ขอเชิญจิตอาสาทุกท่าน ร่วมพัฒนาและฟื้นฟูแม่น้ำวัง โดยการเก็บขยะและกำจัดวัชพืชในแม่น้ำ
พัฒนาทำความสะอาดถนนเลียบแม่น้ำวัง ปรับปรุงภูมิทัศน์พนังป้องกันตลิ่งแม่น้ำวังให้มีทัศนียภาพที่สวยงาม
จึงขอเชิญชวนพี่น้องชาวลำปาง มาร่วมจิตอาสาพัฒนา แม่น้ำวังในวัน ที่ 23 กรกฎาคม นี้

คลิปวีดีโอการเก็บผักตบ ->> https://www.lampangnews.com/1590

แสดงความคิดเห็น ▼

ความคิดเห็น

คนเหนือ

คนลำปางหนา