ด.ช.โสฬส กันทะวัง เด็กเก่งลำปาง นำเสนองานวิจัยที่ สหรัฐอเมริกา

นำเสนองานวิจัย เรื่อง “The comparison of skeletal soil quality after being covered with different types of mulches to grow squash” 20 ก.ค.58 งาน19th GLOBE Annual Partner Meeting in Los Anges,California,USA

แสดงความคิดเห็น ▼

ความคิดเห็น

คนเหนือ

คนลำปางหนา