การแข่งขันกีฬาพลศึกษาเกมส์ ครั้งที่ 40 จังหวัดลำปาง 21-30 สิงหาคม 2558

จังหวัดลำปางได้รับเกียรติ เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาสถาบันการพลศึกษาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 40 พลศึกษาเกมส์ ในระหว่างวันที่ 21-30 สิงหาคม 2558

นายถาวร เหรียญตระกูลชัย ขนส่งจังหวัดลำปาง เปิดเผยว่า…
สำนักงานขนส่งจังหวัดลําปางได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบฝ่ายขนส่งและยานพาหนะ ซึ่งได้มีประชุมเตรียมความพร้อมไปแล้วเมื่อวันพุธที่ 1 กรกฎาคม 2558 ที่ผ่านมา ซึ่งที่ประชุมมีมติให้จัดตั้งศูนย์อำนวยการของฝ่ายขนส่งและยานพาหนะ ณ สถาบันการพลศึกษาฯ เพื่อเป็นศูนย์กลางติดต่อประสานงานการขอใช้บริการรถโดยสารซึ่งได้จัดไว้ให้บริการ 3 ลักษณะคือ 1.รถโดยสารบริการฟรีระหว่างที่พักนักกีฬากับสนามแข่งขัน และระหว่างสนามแข่งขันกับสนามแข่งขัน สำหรับนักกีฬาและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ให้บริการระหว่างเวลา 08.00 น. ถึง 22.00 น. 2.รถบัสของการไฟฟ้าแม่เมาะให้บริการนำเที่ยวโรงไฟฟ้าแม่เมาะฟรีวันละ 2 รอบเวลา 08.30-12.00 น. และเวลา 13.00-17.00 น. และ3.รถโดยสารสาธารณะ ,รถแท็กซี่และรถบริการอื่นๆ ให้บริการรับ-ส่ง ไปยังสถานที่ต่างๆภายในจังหวัดลำปาง อัตราค่าโดยสารภายในตัวเมืองลำปาง 20 บาทตลอดสาย

แสดงความคิดเห็น ▼

ความคิดเห็น

คนเหนือ

คนลำปางหนา