โรงเรียนเทศบาลแม่เมาะ ชนะเลิศการแข่งขัน “ฮูลาฮูป ประกอบเพลง” ระดับปฐมวัย

โรงเรียนเทศบาลแม่เมาะ คว้ารางวัลชนะเลิศการแข่งขัน “ฮูลาฮูป ประกอบเพลง” ระดับปฐมวัย
ในการแข่งขันทักษะทางวิชาการ ในงานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น ระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 13 ประจำปีงบประมาณ 2558
ระหว่างวันที่ 15 -17 กรกฎาคม 2558
ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่
ช่วยกันเป็นกำลังใจให้น้องๆ ที่จะได้เป็นตัวแทนไปแข่งขันทักษะทางวิชาการในระดับประเทศ ที่กรุงเทพมหานครต่อไป

แสดงความคิดเห็น ▼

ความคิดเห็น

คนเหนือ

คนลำปางหนา