ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ได้รับพระราชทาน TO BE NUMBER ONE ดีเด่น

ขอร่วมแสดงความยินดีกับนายธานินทร์ สุภาแสน ผวจ.ลำปาง และคณะที่ได้รับรางวัลบุคคลที่มีผลงาน การดำเนินงาน TO BE NUMBER ONE ดีเด่นของประเทศประจำปี 2558

วันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๘ ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี พระราชทานรางวัลบุคคลผู้ปฏิบัติงานโครงการ TO BE NUMBER ONE ดีเด่น ประจำปี ๒๕๕๘ ในวโรกาสเสด็จเป็นองค์ประธานงานมหกรรมรวมพลสมาชิก TO BE NUMBER ONE ประจำปี ๒๕๕๘ ณ Hall ๙ ศูนย์การประชุม IMPACT Forum เมืองทองธานี

นายธานินทร์ สุภาแสนรางวัลผู้ว่าราชการจังหวัด และรองผู้ว่าราชการจังหวัด TO BE NUMBER ONE ดีเด่น

แสดงความคิดเห็น ▼

ความคิดเห็น

คนเหนือ

คนลำปางหนา