จังหวัดลำปางได้จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ ปั่นจักรยานเพื่อแม่ 16 สิงหาคม 2558

เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 83 พรรษา 12 สิงหาคม 2558
ได้กำหนดให้มีการจัดกิจกรรมจักรยานเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ “ปั่นเพื่อแม่ bike for mom 2015” พร้อมกันทั่วประเทศ ในวันอาทิตย์ที่ 16 สิงหาคม 2558

ในส่วนของจังหวัดลำปางได้ร่วมจัดกิจกรรม ดังกล่าว ณ ศูนย์ราชการจังหวัดลำปาง โดยมีระยะทางปั่นจักรยานจากจุดเริ่มต้นศูนย์ราชการจังหวัดลำปาง และสิ้นสุด ณ สนามกีฬากลางจังหวัดลำปาง ระยะทางรวม 25 กิโลเมตร

แสดงความคิดเห็น ▼

ความคิดเห็น

คนเหนือ

คนลำปางหนา