เทศบาลนครลำปาง พบ สื่อมวลชน กิจกรรมไม้หมายเมืองนัดพิเศษ Bike Rally

วันศุกร์ที่ 24 กรกฎาคม 2558 นี้ “เทศบาลนครลำปาง พบ
สื่อมวลชน” ครั้งที่ 2/2558 ในรูปแบบกิจกรรมไม้หมายเมืองนัดพิเศษ Bike Rally และการสัมมนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการพัฒนาเทศบาลนครลำปาง ณ วัดป่าขาม

เส้นทางการปั่น จากวัดป่าขาม-> ชุมชนหัวเวียง -> ชุมชนศรีเกิด -> ชุมชนศรีชุม -> ชุมชนป่าขาม

เรียนเชิญ สื่อมวลชนจังหวัดลำปาง เครือข่ายอาสาสมัครนักประชาสัมพันธ์ เทศบาลนครลำปาง ตัวแทนชุมชน และสมาชิกไม้หมายเมืองเทศบาลนครลำปาง ร่วมกิจกรรมในครั้งนี้

ข่าวจาก FB/เทศบาลนครลำปาง เว็บเพจ

แสดงความคิดเห็น ▼

ความคิดเห็น

คนเหนือ

คนลำปางหนา