เดิน-วิ่งเฉลิมพระเกียรติวันแม่ 12 ส.ค. 58 แม่เมาะฮาล์ฟมาราธอน ครั้งที่ 23 ชิงถ้วยพระราชทาน

นายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ในฐานะรองประธานคณะกรรมการการอำนวยการ กล่าวว่า การจัดการแข่งขันเดิน-วิ่งเฉลิมพระเกียรติฯ แม่เมาะฮาล์ฟมาราธอน เป็นการจัดงานต่อเนื่องเป็นปีที่ 23 โดยความร่วมมือระหว่าง กฟผ. จังหวัดลำปาง และอำเภอแม่เมาะ เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2558 และหารายได้สมทบทุนสำหรับดำเนินกิจกรรมสาธารณกุศลภายในจังหวัดลำปาง ตลอดจนเป็นการแนะนำสถานที่ท่องเที่ยวของจังหวัดลำปาง โดยเฉพาะ กฟผ.แม่เมาะ ซึ่งมีภูมิประเทศที่งดงามอีกแห่งหนึ่งในอำเภอแม่เมาะ โดยสถิตินักวิ่งที่เข้าร่วมการแข่งขันเมื่อปีที่ผ่านมา มีนักวิ่งเข้าร่วมการแข่งขันทั้งสิ้น 6,998 คน แบ่งเป็นประเภทฮาล์ฟมาราธอน 417 คน ประเภทมินิมาราธอน 748 คน และประเภทไมโครมาราธอน 5,833 คน

นายจักรพงศ์ อุทธาสิน ผู้ช่วยผู้ว่าการเหมืองแม่เมาะ ในฐานะประธานคณะกรรมการจัดการแข่งขัน กล่าวเพิ่มเติมว่า ในปีนี้ มีการแข่งขันทั้งหมด 5 ประเภท ประกอบด้วย ฮาล์ฟมาราธอน 21.1 กิโลเมตร แบ่งเป็น 2 ประเภท ได้แก่ ประชาชนชาวไทยทั่วไป และนานาชาติทั่วไปทั้งชายและหญิงนอกจากนี้ ยังมีการแบ่งกลุ่มเป็นรุ่นอายุในประเภทประชาชนชาวไทยทั่วไป 9 กลุ่มอายุ ในส่วนถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (จำลอง) มอบสำหรับผู้ชนะเลิศวิ่งฮาล์ฟมาราธอนประเภทประชาชนชาวไทยทั่วไป (Overall) ชายและหญิง พร้อมรางวัลเงินสด 10,000 บาท โดยผู้ที่ชนะเลิศ 3 ปีติดต่อกัน จะได้สิทธิครองถ้วยพระราชทาน (ใบจริง)

สำหรับถ้วยพระราชทานฮาล์ฟมาราธอนปีนี้ถือเป็นการเริ่มต้นนับ 1 ใหม่ ของนักวิ่งประเภทฮาล์ฟมาราธอนประชาชนทั่วไปชาวไทยหญิง เนื่องจากปี 2556 นางณัฐธยาน์ ธนรณวัฒน์ ได้ครอบครองถ้วยพระราชทานใบจริงไปแล้ว ส่วนการแข่งขันมินิมาราธอน 10.5 กิโลเมตร แบ่งประเภทการแข่งขันทั้งชายและหญิงออกเป็น 7 กลุ่มอายุ ส่วนไมโครมาราธอน 5 กิโลเมตร ประเภทนักเรียน นักศึกษา ชายและหญิงมี 4 กลุ่ม โดยผู้ที่วิ่งเข้าเส้นชัย 3,500 คนแรก จะได้รับปากกาที่ระลึกทุกคน วิ่งเพื่อสุขภาพ 5 กิโลเมตร ไม่จัดลำดับการแข่งขันและไม่แบ่งกลุ่มอายุ และเดินการกุศล 1 กิโลเมตร

การแข่งขันปีนี้ มีรางวัลพิเศษให้กับนักวิ่งที่แต่งกายแฟนซี รางวัลเงินสดสำหรับสถานศึกษาภายในอำเภอแม่เมาะ และนอกเขตอำเภอแม่เมาะ ที่ส่งนักวิ่งเข้าร่วมแข่งขันมากลำดับที่ 1-5 ถ้วยรางวัลสำหรับนักวิ่งที่อายุมากที่สุดชาย 1 รางวัล และหญิง 1 รางวัล รางวัลหางบัตร ฮาล์ฟมาราธอน 3 รางวัล มินิมาราธอน 3 รางวัล และไมโครมาราธอน 9 รางวัล และรางวัลพิเศษสำหรับปีนี้โดยเฉพาะที่เพิ่มเข้ามาสำหรับชาวลำปาง ถ้วยรางวัลลำดับที่ 1-5 มินิมาราธอนประเภทประชาชนคนลำปางชายและหญิงพร้อมรางวัลเงินสด

นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรมภายในงาน ได้แก่ ร้านค้าจำหน่ายเสื้อผ้า อุปกรณ์กีฬาคุณภาพดีราคาประหยัด และสินค้า OTOP ของแม่เมาะ และจังหวัดลำปาง ซึ่งแต่ละปีจะมีร้านจำหน่ายสินค้ากว่า 100 ร้านค้า เวทีกิจกรรมการแสดงจากเยาวชนในพื้นที่อำเภอแม่เมาะ และในปีนี้ ยังมีดารามาร่วมสร้างสีสันภายในงาน ได้แก่ นางสาวยูมิโก๊ะ สุชิยะ (มิ้ง) และนายธนเวทย์ สิริวัฒน์ธนกุล (แก๊ป)

“การจะจัดงานนี้ให้สำเร็จได้ต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนที่เป็นแรงขับเคลื่อน ขณะนี้คณะทำงานทุกฝ่ายได้มีการเตรียมความพร้อมในแต่ละด้านได้เป็นอย่างดี เพื่อให้การแข่งขันเดิน-วิ่งเฉลิมพระเกียรติฯ แม่เมาะฮาล์ฟมาราธอน เป็นงานที่ทรงเกียรติและเป็นงานที่สร้างชื่อเสียงให้กับจังหวัดลำปาง ขอเชิญชวนให้ประชาชนมาร่วมงานเดิน-วิ่งเฉลิมพระเกียรติฯ แม่เมาะฮาล์ฟมาราธอน ครั้งที่ 23 ในวันที่ 3 สิงหาคม 2557 ที่ กฟผ.แม่เมาะ จังหวัดลำปาง” นายจักรพงศ์ กล่าวเชิญชวน

แสดงความคิดเห็น ▼

ความคิดเห็น

คนเหนือ

คนลำปางหนา